ÖNEMLİ TARİHLER
Detaylı Görüntüle

 1. 25 KASIM 2021-PERŞEMBE
   

  SUNU KONULARI: PREKLİNİK VE KLİNİK ARAŞTIRMALAR
   

  SAAT
   
  KONU-KONUŞMACI
  09.00-09.35 Açılış
    Konuşmalar
  Oturum Başkanları:
  Dr. Alev Hasanoğlu, Dr. Turgay Coşkun
  09.35-09.47 42 İnfantil Pompe Hastasının Yüksek Doz Enzim Yerine Koyma Tedavisiyle Uzun Dönem Sağkalım ve Mobilite Oranları ile Kardiyak Prognozları: Çukurova Üniversitesi Deneyimi
  Konuşmacı:
  Dr. Neslihan Önenli Mungan
  09.47-09.59 Pompe Hastalığı Tanısı ile İzlenen Olgularımızın Klinik, Biyokimyasal ve Moleküler Genetik Özellikleri
  Konuşmacı:
  Dr. Oya Kıreker Köylü
  09.59-10.11 Geç Başlangıçlı Pompe Hastalığında Semptom Taraması ile Algoritmanın Oluşturulması
  Konuşmacı:
  Dr. Selda Fatma Bülbül
  10.11-10.20 Tartışma
  10.20-10.30 Ara
  10.30-11.15 Uydu Sempozyum-Odağında Hasta Arkasında Deneyim: Taligluseraz Alfa
  Oturum Başkanı:
  Dr. Neslihan Önenli Mungan
    Kemik Bulguları ve Taligluseraz Alfa Deneyimi
  Konuşmacı:
  Dr. Ebru Canda
    Alerjik Reaksiyonlar ve Taligluseraz Alfa Deneyimi
  Konuşmacı:
  Dr. Aslı İnci
    Farklı Yaş Grupları ve Hastalık Tiplerinde Taligluseraz Alfa Deneyimi, Paradigmalar ve Farkındalık
  Konuşmacı:
  Dr. Neslihan Önenli Mungan
  11.15-11.55 Konferans-1
  Lizozomal Hastalıklarda Biyobelirteçlerin Kullanımı

  Oturum Başkanları:
  Dr. Eser Sözmen, Dr. Gürsel Biberoğlu
  Konuşmacı: Dr. Rıdvan Murat Öktem
  11.55-12.45 Konferans-2
  Fabry Hastalığında Nonsense Supresyon Tedavisi

  Oturum Başkanları:
  Dr. Serap Dökmeci, Dr. Halide Akbaş
  Konuşmacı: Dr. Halil Dündar
  12.45-13.20 Öğle Arası
  13.20-14.15 Konuşmalar
  Oturum Başkanları:
  Dr. İlyas Okur, Dr. Çiğdem Seher Kasapkara
  13.20-13.25 X'e Bağlı Resesif Kalıtımlı Hastalığa Sahip Kadın Olgularda Tedavi Yaklaşımı
  Konuşmacı:
  Dr. Selda Fatma Bülbül
  13.25-13.30 Glukoserobrosidaz Enzim Düzeyi Düşük ve GBA1 Mutasyonu Pozitif Asemptomatik 2 Farklı Gaucher Hastası
  Konuşmacı:
  Dr. Sadettin Öztürk
  13.30-13.35 Türk Fukozidoz Hastalarının Klinik ve Moleküler Özellikleri ve Tanımlanmamış Mutasyona ve Atipik Klinik Özelliklere Sahip Bir Vaka
  Konuşmacı:
  Dr. Merve Emecan Şanlı
  13.35-13.40 Aril Sülfataz-A Geninde Novel Mutasyona Bağlı Ortaya Çıkan Geç İnfantil Metakromatik Lökodistrofi Olgusu
  Konuşmacı:
  Dr. Esra Sarıgeçili
  13.40-13.45 Romatolojik Bir Bozukluk Olarak Ortaya Çıkan Mukolipidoz Tip III
  Konuşmacı:
  Dr. Ayşe Ergül Bozacı
  13.45-13.50 Ülkemizde Sebelipaz Alfa Tedavisi Alan İki Wolman Hastalığı Vakasının Uzun Dönem Sonuçları
  Konuşmacı:
  Dr. Gülhan Karakaya
  13.50-13.55 GM2 Gangliosidozis, AB Varyant: Novel Varyant ve Atipik Prezentasyon
  Konuşmacı:
  Dr. Pelin Teke Kısa
  13.55-14.00 Eklem Kısıtlılığı ile Başvuran Bir Mukolipidoz Tip IIIƔ Olgusu
  Konuşmacı:
   Dr. Selen Has Özhan
  14.00-14.15 Tartışma  
  14.15-15.00 Uydu Sempozyum-Changing MPS-II Patients’ Horizon with Long Term Elaprase Experience
  Oturum Başkanı: Dr. Gülden Gökçay

  MPS-II Treatment Efficacy and Safety with Long Term Real World Evidence and HOS 2021 Update
  Konuşmacı:
  Dr. Christina Lampe
  Future on the Horizon with Long Term Elaprase Experience: A Patient Case
  Konuşmacı:
  Dr. Mehmet Cihan Balcı
  15.00-15.15 Ara
    Konuşmalar
  Oturum Başkanları:
  Dr. Ali Dursun, Dr. Sema Kalkan Uçar
  15.15-15.27 MPS 6 Hastalarında Klinik Bulgular, ERT Öncesi ve Sonrası Olay Bazlı Değerlendirme
  Konuşmacı:
  Dr. Aslı İnci
  15.27-15.39 Emerging Gene Therapy for Mucopolysaccharidosis Type III: A Systematic Literature Review
  Konuşmacı:
  Dr. Berna Şeker Yılmaz
  15.39-15.51 Mukopolisakkaridoz Tip III Tanılı Hastaların Ekokardiyografik Değerlendirilmesi
  Konuşmacı:
  Dr. Sevil Dorum
  15.51-16.00 Tartışma
  16.00-16.15 Ara
  16.15-17.00 Konferans-3
  Alfa-mannosidosis (AM) Management Algorithm and the Role of Velmanase Alfa in AM Management. Monitoring AM Progression & Treatment Outcome

  Oturum Başkanları:
  Dr. Mahmut Çoker, Dr. Fatih Süheyl Ezgü
  Konuşmacı: Dr. Julia Hennermann
    Konuşmalar
  Oturum Başkanları:
  Dr. Mahmut Çoker, Dr. Fatih Süheyl Ezgü
  17.00-17.12 Newborn Screening for Metachromatic Leukodystrophy in Northern Germany-A Prospective Study
  Konuşmacı:
  Dr. Petra Oliva
  17.12-17.24 Hunter Sendromu Hastalarının Demografik ve Klinik Özellikleri
  Konuşmacı:
  Dr. Zümrüt Arslan Gülten
  17.24-17.36 Lizozomal Asit Lipaz Eksikliği, 4 Yaş Altı 6 yıllık Enzim Yerine Koyma Tedavisi Deneyimi
  Konuşmacı:
  Dr. İrem Kaplan
  17.36-17.48 CLN2 Experience in the Russian Federation
  Konuşmacı:
  Dr. Svetlana Mikhailova
  17.48-18.00 Rehabilitation of Adult MPS Patients
  Konuşmacı:
  Dr. Daria Otvetchikova
  18.00-18.12 Mukopolisakkaridoz Tip II’de Uzun Dönem Enzim Replasman Tedavisi Deneyimi
  Konuşmacı:
  Dr. Esra Kara
  18.12-18.30 Tartışma

 2. 26 KASIM 2021-CUMA
   

  SUNU KONULARI: PREKLİNİK VE KLİNİK ARAŞTIRMALAR
   

  SAAT
   
  KONU-KONUŞMACI
  09.00-09.05 Konuşmalar
  Oturum Başkanları:
  Dr. Gülden Gökçay, Dr. Tuba Eminoğlu
  09.05-09.17 Nöronopatik Olmayan Gaucher Hastalarında İskelet Bulgularının ve Enzim Replasman Tedavisi Yanıtlarının Değerlendirilmesi
  Konuşmacı:
  Dr. Gonca Kılıç Yıldırım
  09.17-09.29 Farkındalık ile Tanının Arttığı Gaucher Hastalığı Tip IIIc: Çukurova Üniversitesi Deneyimi
  Konuşmacı:
  Dr. Fatma Derya Bulut
  09.29-09.41 Gaucher Tanılı Hastaların İzleminde Glukosfingozin (Lyso-Gb1) Ölçümünün Yeri
  Konuşmacı:
  Dr. Havva Yazıcı
  09-41-09.53 Gaucher Hastalarında Total Antioksidan Kapasite ve Total Oksidan Kapasite Ölçümleri Yapılarak Oksidatif Sürecin Araştırılması
  Konuşmacı:
  Dr. Aynur Küçükçongar Yavaş
  09.53-10.05 Gaucher Hastalarında Kardiyak Bulguların Değerlendirilmesi
  Konuşmacı:
  Dr. Sabire Kocabaş
  10.05-10.20 Tartışma
  10.20-10.30 Ara
  10.30-11.15 Uydu Sempozyum- Niemann-Pick Tip C: Tanı, İzlem ve Tedavide Neler Değişti?

  Oturum Başkanı:
  Dr. Leyla Tümer
  Konuşmacı: Dr. Fatih Süheyl EzSgü
  11.15-12.00 Konferans-4
  GBA ve Parkinson İlişkisi α-sinüklein Birikimi ve Yıkımı

  Oturum Başkanları:
  Dr. Ali Dursun, Dr. Rıza Köksal Özgül
  Konuşmacı: Dr. Serap Dökmeci
  12.00-13.30 Öğle Arası
    Konuşmalar
  Oturum Başkanları:
  Dr. Ayşegül Tokatlı, Dr. Çiğdem Aktuğlu Zeybek
  13.30-13.42 Mukopolisakkaridoz Tanılı Hastaların Yutma Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
  Konuşmacı:
  Dr. Berrak Bilginer Gürbüz
  13.42-13.54 Mukolipidoz Tip II ve III Tanılı Hastaların İzlem Bulguları: Ege Tıp Deneyimi
  Konuşmacı: Dr. Fehime Erdem
  13.54-14.06 Sanfilippo Sendromu Tip B Hastalarının Tedavisinde Kullanılan Tralenisidaz Alfa' nın (AX 250) İlk Farmakokinetik ve Farmakodinamik Klinik Sonuçları
  Konuşmacı: Dr. İlyas Okur
  14.06-14.15 Tartışma
  14.15-15.00 Uydu Sempozyumu-Velaglucerase Alpha Experience from Turkey & Abroad

  Oturum Başkanı: Dr. Sema Kalkan Uçar
  Konuşmacılar: Dr. Shoshana Revel-Vilk, Dr. Deniz Kor
  15.00-15.10 Ara
  15.10-15.15 Konuşmalar
  Oturum Başkanları:
  Dr. Mübeccel Demirkol, Dr. Serap Sivri
  15.15-15.27 Gaucher Hastalığı Alt Tiplerinin Sıklığı? Farklı Klinik Bulgularıyla 8 Gaucher Tip 2 Hastası
  Konuşmacı:
  Dr. Burcu Köşeci
  15.27-15.39 Parkinson Hastalarında GBA ve GLA Varyantlarının Araştırılması ve Tüm Ekzom Dizi Analizi
  Konuşmacı:
  Dr. Merve Koç Yekedüz
  15.39-15.51 Farklı Fenotipik Özellikleriyle Mukolipidoz II ve III Tanılı 24 Olgu
  Konuşmacı:
  Dr. Ezgi Burgaç
  15.51-16.00 Tartışma
  16.00-16.15 Ara
    Konuşmalar
  Oturum Başkanları:
  Dr. Fatoş Tanzer, Dr. Serap Sivri
  16.15-16.27 Mukopolisakkaridoz Tanılı 55 Hastada Otoimmünite ve İmmün Fonksiyonların Değerlendirilmesi
  Konuşmacı:
  Dr. Sebile Kılavuz
  16.27-16.39 Mukolipidoz II/III Olan Olgularımızın Uzun Süreli İzlem Sonuçları
  Konuşmacı:
  Dr. Hüseyin Bilgin
  16.39-16.51 Spinal Stenosis in MPS Patients
  Konuşmacı:
  Dr. Vladimir S. Pereverzev
  16.51-17.03 Infantil Pompe Hastalığı’nda Ulusal Konsensus Çalışması
  Konuşmacı:
  Dr. Ekin Özsaydı Aktaşoğlu
  17.03-17.15 Mukopolisakkaridoz Tip IVA ve Tip VI Hastalarında Kemik Mineral Dansitesinin Değerlendirilmesi
  Konuşmacı:
  Dr. Emine Pektaş
  17.15-17.30 Tartışma
  17.30-18.15 Konferans-5
  Lizozomal Hastalıklarda Olgularla Akılcı Tanı ve Akılcı İlaç Kullanımı

  Konuşmacı:
  Dr. Aslı İnci

 3. 27 KASIM 2021-CUMARTESİ
   

  SUNU KONULARI: OLGULAR
   

  SAAT
   
  KONU-KONUŞMACI
  09.00-09.05 Konuşmalar
  Oturum Başkanları:
  Dr. Halil Sağlam, Dr. Neslihan Önenli Mungan
  09.05-09.17 Covid-19 Pandemisinde Lizozomal Depo Hastalığı Olan Çocukların Karşılanmamış İhtiyaçlarının Değerlendirilmesi
  Konuşmacı:
  Dr. Neslihan Doğulu
  09.17-09.29 Lizozomal Depo Hastalıklarında Enzim Replasman Tedavisine Uyumun COVID-19 Pandemisinde Teletıp İle Değerlendirilmesi
  Konuşmacı:
  Dr. Merve Yoldaş Çelik
  09.29-09.41 Lizozomal Depo Hastalıklarında COVID19 Enfeksiyon Ve Aşılama Durumunun Değerlendirilmesi
  Konuşmacı:
  Dr. Merve Yoldaş Çelik
  09-41-09.53 Lizozomal Hastalıklarda Hematopoetik Kök Hücre Nakli
  Konuşmacı:
  Dr. Koray Yalçın
  09.53-10.05 GM1 Gangliosidoz Tanılı Hastaların Klinik, Demografik ve Laboratuvar Bulgularının İncelenmesi: Tek Merkez Tecrübesi
  Konuşmacı:
  Dr. Halil Tuna Akar
  10.05-10.20 Tartışma
  10.20-10.30 Ara
  10.30-11.15 Uydu Sempozyumu- Tanısından Tedavisine, 20 Yıllık Yolculuk: Fabrazyme

  Oturum Başkanı:
  Dr. Fatih Süheyl Ezgü
  Konuşmacı: Dr. Camilla Tøndel
  11.15-12.00 Konferans-6
  Acid Ceramidase Deficiency: New Perspectives on a Broad Phenotypic Spectrum

  Oturum Başkanları:
  Dr. Leyla Tümer, Dr. Halil İbrahim Aydın
  Konuşmacı: Dr. Alexander Solyom
  12.00-13.30 Öğle Arası
    Konuşmalar
  Oturum Başkanları:
  Dr. Nur Arslan, Dr. Mehmet Gündüz
  13.30-13.42 Plazma Lizosfingolipidlerinin Eş Zamanlı Kütle Spektrometrik Ölçümü
  Konuşmacı:
  Dr. Bilge Karatoy Erdem
  13.42-13.54 126 Mukopolisakkaridoz Hastasında Kemik Sağlığı Değerlendirme Sonuçları
  Konuşmacı: Dr. Deniz Kor
  13.54-14.00 Tartışma
  14.00-14.45 Uydu Sempozyumu- Uzmanların Sorularıyla Gaucher Hastalığı

  Oturum Başkanı: Dr. Gülden Gökçay
  Konuşmacılar: Dr. Gülden Gökçay, Dr. Mehmet Cihan Balcı
  14.45-15.10 Ara
  15.10-15.15 Konuşmalar
  Oturum Başkanları:
  Dr. Mustafa Kendirci, Dr. Selda Fatma Bülbül
  15.15-15.27 Pediatrik Sanfilippo Sendromu Tip B Hastalarının Boylamsal Doğal Seyir Çalışması
  Konuşmacı:
  Dr. İlyas Okur
  15.27-15.39 Fabry Hastalığında Retina ve Koroid Değişikliklerinin Vasküler ve Yapısal Analizi
  Konuşmacı:
  Dr. Kısmet Çıkı
  15.39-15.51 Nöronal Seriod Lipofusinozis Tanısı ve Ayırıcı Tanısında Hedeflenmiş Yeni Nesil Dizi Analizi Panellerinin Etkinliği
  Konuşmacı:
  Dr. Melis Köse
  15.51-16.00 Tartışma
  16.00-16.15 Ara
  16.15-17.00 Prof. Dr. Alev Hasanoğlu Konuşması
  Dr. Leyla Tümer, Dr. Fatih Süheyl Ezgü
  Assessment of Neurocognitive and Neurobehavioral Aspects of MPS
  Konuşmacı: Dr. Julie Eisengart
  17.00-17.45 Konferans-7
  Oturum Başkanları:
  Dr. Mustafa Kılıç, Dr. Aynur Küçükçongar Yavaş
  Lysosomal Storage Disorders in the Middle East: Unmet Needs and Challenges
  Konuşmacı: Dr. Tawfeg Ben-Omran
  Gaucher Disease: A Deeper Look İnto the Less Common Complications

  Konuşmacı: Dr. Moeen Alsayed
  17.45 Kapanış

Copyright © 2021 VII. ULUSLARARASI KATILIMLI LİZOZOMAL HASTALIKLAR KONGRESİ