ÖNEMLİ TARİHLER
Detaylı Görüntüle

BİLDİRİ GÖNDERİM KURALLARIBildiri Gönderimi için Lütfen Tıklayınız!

Kongreye “Sunum” ve “Poster” bildiriler kabul edilecektir.
Bilimsel kurul, bildirileri sunum veya poster bildiri olarak değiştirme konusunda karar verme hakkına sahiptir.

Programın ana sunumlarını, katılımcılardan gelen özetlerden seçilen konuşmalar oluşturacaktır.

Seçilen konuşmalar sunum ve soru-cevap şeklinde toplam 15 dakika olacaktır. On beş dakikanın 12 dakikasını sunum, 3 dakikasını soru-cevap oluşturacaktır. Onbeş dakikalık süre sonunda sunum, sıradaki konuşmaya geçecektir.
Kabul edilen sunumlar kongrede video olarak sunulacak, sadece soru cevap kısmı canlı gerçekleştirilecektir.

Sunum, özet veya tam metin olarak gönderilebilir.
Bildiriler Türkçe dilinde gönderilmelidir.
Sunucu yazarın kongre kaydı yaptırması gereklidir. Katılımcılar "Sunucu Yazar" olarak en fazla iki adet bildiri yollayabilirler.
Bildiriler daha önce hiçbir yerde basılmamış ve sunulmamış olmalıdır.
Bildiri özeti gönderileri online bildiri gönderim sistemi üzerinden yapılacak ve hakem heyeti tarafından değerlendirilecektir.
Bildiri sonuçları kişiye e-posta ile bildirilecektir.
Bildiri özetlerine resim, tablo ya da grafik eklenmesi kabul edilmektedir.
Bildiri özet metni, 350 kelimeyi aşmamalıdır. Bu sınırlamaya sadece özet metni dahil olup, başlık, yazar isim ve adresleri ile anahtar sözcükler bu sınırlamadan ayrı tutulacaktır.

Poster Bildiri Kriterleri
Poster bildiriler özgün araştırma, olgu sunumu, sistemik derleme, literatür tarama, editöre mektup formatlarında olabilir.
Özgün araştırma poster bildiri özetleri “Giriş ve Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Sonuç” şeklinde, olgu sunumu bildiri özetleri “Giriş ve Amaç, Olgu Sunumu, Tartışma ve Sonuç” şeklinde yazılmalıdır. Diğer gönderi şekilleri yazarların tasarımına bağlıdır. Tüm formatlarda kaynakça olmalıdır.

Sunum Kriterleri
Özgün araştırma, sistematik derleme veya metaanaliz şeklinde olmalıdır.
“Giriş ve Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Sonuç, Kaynakça, Anahtar kelimeler” bölümleri şeklinde yazılmalıdır.
Kaynakça APA-7 formatında olmalıdır.
Anahtar kelimeler En az iki adet olacak şekilde, Türkçe yazılmalıdır. Kelimeler birbirlerinden noktalı virgül (;) ile ayrılmalıdır.
Türkçe anahtar kelimeler Türkiye Bilim Terimleri (TBT)’ne uygun olarak verilmelidir ( www.bilimterimleri.com).
Sözlü bildiri özet metni kabul olduğu halde kongrede sunumu yapılmayan bildiriler, bilimsel kitapta yayınlanmayacaktır.
Copyright © 2021 VII. ULUSLARARASI KATILIMLI LİZOZOMAL HASTALIKLAR KONGRESİ